Програма розвитку дошкільної освіти Турківського району на 2012-2017 роки
Програма розвитку
дошкільної освіти Турківського району
на 2012-2017 роким. ТуркаПрограма розвитку дошкільної освіти Турківського району
на 2012-2017 роки

Загальні положення

Програма розвитку дошкільної освіти Турківського району на період 2012-2017 рокыв розроблена на виконання Указу Президента України №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», протокольного рішення за результатами Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України від 26 серпня 2010 року, резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників освіти та Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року».
Дана програма спрямована на забезпечення конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти.

Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації права кожної дитини на доступність та безоплатність дошкільної освіти, повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і соціальний розвиток дітей, формування передумов навчальної діяльності.

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Виконання Програми здійснюється на рівні районної, міської, селищної та сільської рад за умов належного фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Для цього передбачено:
- забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
- створення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;
- впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до Інтернету;
- формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;
- поліпшення матеріально-навчальної та технічної бази дошкільних навчальних закладів;
- підвищення рівня роботи з батьками.
Обсяг та джерела фінансування визначені у додатку 1.

Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного, міського, сільських бюджетів у межах загальних обсягів асигнувань, передбачених на відповідний рік головними розпорядниками коштів, які визначені виконавцями заходів Програми, благодійних коштів.
Обсяги фінансування Програми можуть змінювалася у залежності від реальних можливостей бюджету.
Програма виконується протягом 2012-1027 років.

Завдання і заходи Програми.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
- створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти;
- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
- збереження та зміцнення здоров’я дітей;
- модернізація навчально-матеріальної та технічної бази дошкільних навчальних закладів;
- поліпшення якості дошкільної освіти.
Заходи виконання Програми, спрямовані на досягнення мети, визначені у додатку 2.

Виконання Програми дасть змогу:

- створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;
- розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
- зміцнити навчально-матеріальну та технічну базу дошкільних навчальних закладів;
- збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту.

Додаток 1
до Програми розвитку
дошкільної освіти Турківського району
на 2012-2017 роки

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Орієнтований обсяг фінансування (млн. грн.) У тому числі за роками (тис. грн.)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
районний бюджет 5,557
341 670 1311 586 1311 581
інші джерела 0,308 29 52 52 52 52 52
Усього 5,865 370 722 1263 636 1363 623

Додаток 2
до Програми розвитку
дошкільної освіти Турківського району
на 2011-2017 роки


План заходів
щодо виконання Державної цільової соціальної програми розвитку
дошкільної освіти Турківського району на період до 2017 року

Найменування завдання Державної цільової програми Заходи щодо реалізації Державної цільової програми Термін виконання Виконавець
Джерела фінансування
1. Створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти 1) проведення семінарів з питань виконання програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” 2012 Відділ освіти, директори ЗНЗ


2) проведення моніторингу виконання зазначеної програми
ДНЗ№1,ДНЗ №2, ДНЗ №3, Боринський НВК, І.Яблунський НВК, Ільницький НВК, Турківський НВК 2012 Відділ освіти
2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності 1) розширення мережі дошкільних навчальних закладів
1.1. реорганізація шкіл у НВК (5-річок з короткотривалим терміном перебування дітей)
- Бітлянська,Боберківська, В.Висоцька, Верхненська, Вовченська, Лімнянська, Ясеницька ЗОШ І-ІІІ ст.
- Ісаївська, Карпатська, Комарницька, Матківська, Н.Висоцька, Сигловатська, Турківська, Шандровецька ЗОШ І-ІІ ст.
1.2. Реорганізувати НВК з короткотривалим терміном перебування дітей у НВК з повним днем перебування дітей:
- В.Висоцький НВК
- Вовченський НВК
- Лімнянський НВК
- Ясеницький НВК
- Бітлянський НВК
Верхненський НВК
- Боберківський НВК

1.3. Реорганізувати у НВК
- Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст.
- Ластівківська ЗОШ І-ІІ ст
- Нижненська ЗОШ І-ІІ ст.
- Н.Турівська ЗОШ І-ІІ ст.
- В.Гусненська ЗОШ І-ІІІ ст.
- Н.Яблунська ЗОШ І-ІІ ст
- Завадівська ЗОШ І-ІІ ст..
- Розлуцька ЗОШ І-ІІ ст.
- Присліпська ЗОШ І-ІІ ст.
-.Либохорська ЗОШ І-ІІ ст.
- Мельничненська ЗОШ І-ІІ ст.
- Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст.
- Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст.
- Риківська ЗОШ І-ІІ ст.
- Красненська ЗОШ І-ІІ ст.
- Сянківська ЗОШ І-ІІ ст.
- Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.
- Хащівська ЗОШ І-ІІ ст.
- Кривківська ЗОШ І-ІІ ст
1.4. шляхом їх будівництва за новими типовими проектами
- с. Явора
- с. Завадівка

1.5. Добудова існуючий ДНЗ
- ДНЗ №1
- ДНЗ №2
- ДНЗ №3
- Н.Яблунського НВК
- Присліпського НВК

2012-2017

2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015


2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2016
20162014
2016

2015
2014
2017
2014
2017

Відділ освіти

Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти


Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освіти
Відділ освітиВідділ освіти
Відділ освіти

Відділ освіти, органи місцевого самоврядування

Районний бюджет
(750 тис. грн.)Обласний,
Районний бюджет
200 тис. грн.
220 тис. грн.
220 тис. грн.
270 тис. грн.
270 тис. грн.
320 тис. грн.
320 тис. грн.
Районний бюджет

200 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
60 тис. грн.
60 тис. грн.
60 тис. грн.
60 тис. грн.
85 тис. грн.
85 тис. грн.
85тис. грн.
90 тис. грн.
90 тис. грн.
90 тис. грн.
90 тис. грн.
90 тис. грн.

Районний бюджет
Спонсорські кошти
700 тис. грн.
750 тис. грн.
Районний бюджет
95 тис. грн.
80 тис. грн.
70 тис. грн.
200 тис. грн.
400 тис. грн.
2) утворення центрів розвитку дитини
№ п/п назва навального закладу к-сть дітей к-сть груп
1 Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст. 16 2
2 Явірська ЗОШ І-ІІІ ст. 23 2
3 Буковинська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
4 Головська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
5 Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. 3 1
6 Красненська ЗОШ І-ІІ ст. 5 1
7 Кривківська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
8 Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст. 6 2
9 Либохорська ЗОШ І-ІІ ст. 16 1
10 Мельничненська ЗОШ І-ІІ ст. 7 1
11 Н.Турівська ЗОШ І-ІІ ст. 2 1
12 Присліпська ЗОШ І-ІІ ст. 17 1
13 Радицька ЗОШ І-ІІ ст. 6 1
14 Риківська ЗОШ І-ІІ ст. 7 3
15 Розлуцька ЗОШ І-ІІ ст. 7 1
16 Сянківська ЗОШ І-ІІ ст. 10 1
17 Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. 6 1
18 Хащівська ЗОШ І-ІІ ст. 9 2
19 Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
20 Яворівська ЗОШ І-ІІ ст. 3 1
21 Ільник-Закіпчанська ЗОШ І ст. 3 1
22 Кіндратівська ЗОШ І ст. 3 1
Всього 165
28
2012-2017


Відділ освіти
Районний бюджет

3) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень
- Турківський НВК
- ДНЗ №1
- ДНЗ №3
- ДНЗ №2
2012
2013
2014
2015


Відділ освіти, органи місцевого самоврядування


Районний бюджет

спонсорська допомога
60 тис. грн.
50 тис. грн.
50 тис. грн.
3. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів 1) проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо) Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування, керівники ДНЗ В межах кошторисних призначень районного бюджету

2) забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними та навчально-наочними посібниками для дітей старшого дошкільного віку Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування, керівники ДНЗ Обласний, Районний бюджет
до 10 тис. грн..
3) забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними та навчально-наочними, ігровими посібниками для дітей усіх вікових груп
Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування, керівники ДНЗ Обласний, Районний бюджет
до 10 тис. грн..
4) оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами
- ДНЗ №1
- ДНЗ №2
- ДНЗ №3
- інші НВК
2013
2013
2013
2013-2017 відділ освіти, органи місцевого самоврядування, керівники ДНЗ Обласний, Районний бюджет
до 10 тис. грн..
5) забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до Інтернету
- ДНЗ №1
- ДНЗ №2
- ДНЗ №3


2013
2014
2015 відділ освіти, органи місцевого самоврядування, керівники ДНЗ Обласний, Районний бюджет
до 10 тис. грн.
6) створення електронної бібліотеки з питань навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти
Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування Обласний, Районний бюджет
до 3 тис. грн.
7) розроблення методичних рекомендацій, посібників з досвіду роботи щодо розвитку дітей дошкільного віку (корекційних, інклюзивних), забезпечення відповідного методичного супроводження
2012
2013
2014
2015 відділ освіти, органи місцевого самоврядування Обласний, Районний бюджет
до 3 тис. грн.
8) проведення конкурсів творчості для вихованців ДНЗ Щорічно Відділ освіти, керівники ДНЗ Районний бюджет
1,3тис.грн.
9) Створення у кожному ДНЗ,НВК «Бібліотеки дошкільника» Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування Обласний, Районний бюджет
3 тис. грн.
10) Створення фонотеки у дошкільних навчальних закладах Щорічно відділ освіти, органи місцевого самоврядування Обласний, Районний бюджет
3 тис. грн.
4. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток 1) формування системи оцінки якості дошкільної освіти у районі Щорічно Відділ освіти
2) формування системи громадських рейтингів дошкільних навчальних закладів 2012 Відділ освіти
3) розроблення моделі проведення діагностико-прогностичного скринінга рівня психофізіологічної готовності до школи дітей п’яти- шестирічного віку 2012 Відділ освіти, ПМПК
4) забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу Щорічно Керівники ДНЗ
5) забезпечення проведення конкурсу “Дошкільний навчальний заклад майбутнього” Щорічно Відділ освіти, керівники ДНЗ Районний бюджет
1 тис. грн.
6) забезпечення проведення семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі Щорічно Відділ освіти, керівники ДНЗ
5. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей 1) формування груп для дітей , які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку Щорічно Керівники ДНЗ, ЗНЗ, ПМПК
2) розроблення і видання методичних посібників , рекомендацій для практичного використання в рамках інклюзивної і спеціальної дошкільної освіти 2012- 2014 Відділ освіти, ПМПК Районний бюджет
до 3 тис. грн.
6. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства 1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку “Гармонія руху” 2012-2017 Відділ освіти, керівники ДНЗ Районний бюджет
1 тис. грн.
2) проведення семінарів-практикумів, майстер-класів з фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров’я дітей Щорічно Відділ освіти, керівники ДНЗ
3) проведення конференцій за участю спеціалістів з інших держав ,областей,районів з питань впровадження технологій, спрямованих на збереження здоров’я Щорічно Відділ освіти
4) Забезпечення ДНЗ інструкторами з фізвиховання. Щорічно Відділ освіти
7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 1) забезпечення проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань дошкільної освіти ( зокрема за участю фахівців-дошкільників з інших країн) Щорічно Відділ освіти
2) Проведення районних(міських) конкурсів майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року” ( муз керівник, методист,психолог) Щорічно Відділ освіти Районний бюджет
До 3 тис. грн.
3) проведення конкурсу майстерності працівників дошкільних навчальних закладів ( медичних сестер, кухарів, помічників вихователів ) Щорічно Відділ освіти
9. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти 1) поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами Щорічно Відділ освіти
10. Розширення переліку форм роботи з батьками 1) Започаткування лекторію для батьків у місцевій пресі, телебаченні з питань дошкільної освіти Щорічно Відділ освіти
2) створення Консультативних центрів для батьків Щорічно Відділ освіти
3.) Створення «телефону довіри» для батьків 2012 Відділ освіти

Додаток 3
до Програми розвитку
дошкільної освіти Турківського району
на 2012-2017 роки

Групи при ЗНЗ для підготовки до навчання у школі дітей 5-річного віку (соціально-педагогічний патронат)

№ п/п назва навального закладу к-сть дітей к-сть груп примітка
1 Либохорська ЗОШ І-ІІІ ст. 16 2
2 Явірська ЗОШ І-ІІІ ст. 23 2
3 Буковинська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
4 Головська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
5 Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. 3 1
6 Красненська ЗОШ І-ІІ ст. 5 1
7 Кривківська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
8 Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст. 6 2
9 Либохорська ЗОШ І-ІІ ст. 16 1
10 Мельничненська ЗОШ І-ІІ ст. 7 1
11 Н.Турівська ЗОШ І-ІІ ст. 2 1
12 Присліпська ЗОШ І-ІІ ст. 17 1
13 Радицька ЗОШ І-ІІ ст. 6 1
14 Риківська ЗОШ І-ІІ ст. 7 3
15 Розлуцька ЗОШ І-ІІ ст. 7 1
16 Сянківська ЗОШ І-ІІ ст. 10 1
17 Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. 6 1
18 Хащівська ЗОШ І-ІІ ст. 9 2
19 Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст. 4 1
20 Яворівська ЗОШ І-ІІ ст. 3 1
21 Ільник-Закіпчанська ЗОШ І ст. 3 1
22 Кіндратівська ЗОШ І ст. 3 1
Всього 165
28

Додаток 4
до Програми розвитку дошкільної освіти
Турківського району на 2012-2017 роки
Перспективний план розвитку мережі дошкільних навчальних закладів до 2017 року

№ з/п Назва населеного пункту К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2012р. К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2013р. К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2014р. К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2015р. К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2016р. К-сть ДНЗ, які планується ввести в експлуатацію у 2017р.
відкрити додаткові групи реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем відкрити реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем відкрити реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем відкрити реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем відкрити реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем відкрити реорганізувати ЗОШ в НВК Реогрганізувати НВК у НВК з повним днем
1. с.Бітля 1
2. с. Боберка 1
3. с.Верхнє 1
4. с.Верхнє Висоцьке 1 1
5. с.Вовче 1
6. с.В.Гусне 1
7. с.Лімна 1
8. с.Либохора 1
9. с. Ясениця 1
10. с.Явора 1
11. с.Жукотин 1
12. с.Завадівка 1
13. с.Красне 1
14. с.Кривка 1
15. с.Ластівка 1
16. с.Лосинець 1
17. с.Нижнє 1
18. с.Н.Турів 1
19. с.Н.Яблунька 1
20. с.Риків 1
21. с.Сянки 1
22. с.Шум’яч 1
23. с.Хащів 1
24. Бориня 1
25. Розлуч 1
26. Присліп 1
27. Мельничне 1

br /br /